Adviesraad

Voor een neutrale feedback en raadpleging hebben we verschillende onderzoekers van andere instellingen en landen gevraagd om lid te worden van de adviesraad.

Het zijn internationale experts op het gebied van wiskunde- en informaticaonderwijs en de implementatie van technologieën in het onderwijs van niet-deelnemende instellingen. Daarom krijgen we advies vanuit een extern en objectief oogpunt.

De adviesraad bestaat uit de volgende leden: