Het project

Achtergrond

Digitalisering heeft ons leven de afgelopen jaren fundamenteel veranderd en zal ons en ons leven beïnvloeden op manieren die we ons nu nog niet eens kunnen voorstellen. Ondanks het uitgebreide contact met en soms overmatige gebruik van moderne technologie, ontwikkelt de generatie van digital natives niet automatisch geavanceerde digitale vaardigheden. Als gevolg van de digitalisering is de ontwikkeling van zogenaamde 21st century skills, belangrijke vaardigheden en competenties voor de 21e eeuw, echter cruciaal voor deelname aan een snel evoluerende wereld en de eisen van de arbeidsmarkt. Computational thinking (CT) is een van deze vaardigheden en beschrijft een manier om problemen op te lossen vanuit het perspectief van een computerwetenschapper en deze te formuleren in de vorm van algoritmen die gemakkelijk leesbaar zijn voor een machine of een ander mens. Ondanks een sterkere focus en verschillende benaderingen om CT in te bedden in het schoolonderwijs in Europa, zijn er nog steeds veel problemen die moeten worden aangepakt. De beschikbaarheid van informatietechnologie varieert sterk, waardoor het onderwijzen van digitale geletterdheid vaak niet mogelijk is. Sociaaleconomische status is helaas ook een sterke voorspeller van CT-vaardigheden, wat wijst op het bestaan van een zogenaamde digitale kloof. Zelfs als er voldoende en geschikte apparatuur beschikbaar is, vereist de succesvolle implementatie van CT in leerplannen de ondersteuning van leerkrachten door middel van training die hun begrip van CT verdiept. Het is ook nodig om een platform te bieden voor het delen van beste praktijken en voorbeelden onder leerkrachten en om een relevante gemeenschap te creëren.

Doel

Het idee van dit project is om een leeromgeving te ontwikkelen waar computational thinking kan worden onderwezen en geleerd, ongeacht de sociaaleconomische achtergrond van de leerlingen en scholen. Benaderingen van CT die gebruik maken van hardware en moderne technologie (bijv. robots, 3D-printers) kunnen zeer motiverend zijn voor leerlingen. Er zijn echter veel praktische redenen, zoals kosten, veiligheidsoverwegingen en beschikbaarheid voor slechts een kleine groep leerlingen per keer, die opwegen tegen de potentiële voordelen.

We willen de technische mogelijkheden van digitalisering gebruiken om leerlingen de kans te geven CT te leren zonder extra hardware of software te hoeven kopen. Aangezien bijna alle leerlingen (91% in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs) in Europa een smartphone bezitten, is onze aanpak erop gericht om gebruik te maken van de bring-your-own-device aanpak, zodat docenten CT in hun reguliere lessen kunnen integreren.

Om het doel van het project te bereiken, richten we ons op drie verschillende aspecten:

de technische ontwikkeling van een digitale leeromgeving genaamd COLETTE,

inhoudelijke en

pedagogische ondersteuning voor leerkrachten bij het gebruik van dit platform.

COLETTE zal uit twee componenten bestaan, namelijk een webportaal en een app voor mobiele apparaten. Het webportaal zal fungeren als een auteurstool waarmee docenten bestaande voorbeeldtaken kunnen gebruiken, aanpassen en in taaksequenties aan hun leerlingen kunnen toewijzen. Bovendien kunnen de reeksen gedeeld worden met andere leerkrachten. Het delen van taaksequenties kan een Europese gemeenschap van geïnteresseerde leerkrachten creëren. Met behulp van de app op hun eigen mobiele apparaten lossen leerlingen de taken op die door hun docenten zijn ingesteld. Om docenten te voorzien van een schat aan didactisch verantwoorde inhoud, is een set van zogenaamde generieke taken gemaakt en geïmplementeerd. Een handleiding over de werking en het gebruik van de digitale tool en een curriculum voor de training van docenten bieden didactische ondersteuning voor de docenten.

Resultaten

Uiteindelijk zullen Europese docenten en trainers een concept hebben van hoe CT kan worden onderwezen in de reguliere klas, met resultaten op technisch (tweecomponentenleeromgeving), inhoudelijk (generieke taken) en pedagogisch (handboek voor docententraining & curriculum) niveau. Dit project zorgt dus voor een dieper begrip van CT-concepten en hun relevantie bij leerkrachten, wat in combinatie met de kennis over het gebruik van de nieuwe CT-leeromgeving zal leiden tot een grotere aanwezigheid van CT in Europese scholen.