Verklaring gegevensbescherming

Deze gegevensbeschermingsverklaring dient om te voldoen aan de informatieverplichting die vereist is volgens Artikel 13 EU GDPR bij het verzamelen van gegevens van betrokkenen op het moment van verzamelen.

Het project <colette/> wordt gecoördineerd door de Goethe Universiteit en haar plaatsvervangende projectmanagers Prof Dr Matthias Ludwig, Rebecca S. Stäter en Tim Läufer.

Naam en adres van de verantwoordelijke

Johann Wolfgang Goethe Universiteit Frankfurt am Main
Theodor-W.-Adorno-Platz 1
60323 Frankfurt am Main

Postadres:
Goethe Universiteit Frankfurt am Main
60629 Frankfurt

Telefoon: +49-69-798-0 | Fax: +49-69-798-18383
Internet: www.uni-frankfurt.de

Als u vragen of klachten hebt over gegevensbescherming, neem dan contact op met de functionarissen voor gegevensbescherming van de Goethe Universiteit.

Contactgegevens van de functionarissen voor gegevensbescherming

Johann Wolfgang Goethe Universiteit Frankfurt am Main

De officiële functionarissen voor gegevensbescherming

Theodor-W.-Adorno-Platz 1
60323 Frankfurt am Main

Internet: http://www.uni-frankfurt.de/datenschutzbeauftragte

Rechten en klachtmogelijkheden

U hebt het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit in geval van problemen met de gegevensbescherming.

Contactadres van de toezichthoudende autoriteit van de Goethe-Universiteit Frankfurt am Main, de coördinerende instelling van <colette/>:

Hessische commissaris voor gegevensbescherming en vrijheid van informatie

Postbus 3163
65021 Wiesbaden

U hebt de volgende rechten tegenover de Goethe Universiteit met betrekking tot uw opgeslagen persoonsgegevens

 • Recht op informatie,
 • Recht op correctie of verwijdering,
 • Recht op beperking van de verwerking,
 • Recht om uw toestemming in te trekken,
 • Recht op bezwaar tegen verwerking,
 • Recht op gegevensportabiliteit, in een algemeen gebruikte, gestructureerde en machineleesbare vorm (vanaf 25 mei 2018).

Om deze rechten te doen gelden, kunt u contact opnemen met de projectcoördinatoren.

Type opgeslagen gegevens, doel en rechtsgrondslag, verwijderingstermijnen

Behandeling van persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn informatie die kan worden gebruikt om een natuurlijke persoon te identificeren, d.w.z. informatie die kan worden gebruikt om individuen te identificeren. Hieronder vallen met name namen, e-mailadressen, studentnummers of telefoonnummers. Gegevens over voorkeuren, hobby’s, lidmaatschappen of informatie over bezochte websites gelden echter ook als persoonsgegevens.

We verzamelen, gebruiken en geven persoonlijke gegevens alleen door als dit wettelijk is toegestaan of als de gebruikers toestemming hebben gegeven voor het verzamelen van de gegevens.

Toegangsgegevens/serverlogbestanden

Bij toegang tot de pagina’s van deze webserver worden de volgende gegevens over het algemeen opgeslagen in de serverlogbestanden

 • IP-adres
 • Datum en tijd
 • Type browser van de client
 • URL van de geraadpleegde pagina
 • Indien van toepassing, de foutmelding voor de opgetreden fout
 • Indien van toepassing, de verzoekende provider

Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het controleren van functionaliteit, beveiliging en probleemoplossing. Dit gebruik is gebaseerd op EU GDPR Artikel 6 paragraaf 1 f). Alle logbestanden worden uiterlijk na 7 dagen automatisch verwijderd of geanonimiseerd.

Contact maken

Om contact op te nemen met leden van het projectconsortium, worden uw gegevens opgeslagen voor het verwerken van de aanvraag en in het geval er vervolgvragen zijn. Na het verwerken van uw aanvraag of na het vervullen van de wettelijke verplichting of de gebruikte dienst, worden de gegevens verwijderd, tenzij het bewaren van de gegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van legitieme belangen van het project of vanwege een wettelijk voorschrift (bijv. wet, verordening, enz.).

Cookies

Cookies zijn kleine bestanden die het mogelijk maken om specifieke apparaatgerelateerde informatie op te slaan op je toegangsapparaat (pc, smartphone, enz.). Enerzijds dienen ze om websites gebruiksvriendelijker te maken (bijv. opslag van inloggegevens). Deze website slaat alleen cookies op die absoluut noodzakelijk zijn voor de werking:

 • IP-nummer/naam van de clientcomputer
 • datum en tijd van het verzoek
 • opgevraagde URL
 • Eventuele foutmelding die is teruggestuurd
 • Grootte van het antwoord in bytes
 • Informatie over de browser van de client.

Als u niet akkoord gaat met de opslag en analyse van deze gegevens, kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen de opslag en het gebruik ervan door hieronder te klikken. In dit geval wordt er een zogenaamde opt-out cookie opgeslagen in je browser, wat betekent dat er geen gegevens meer worden verzameld door Matomo.