Poradný zbor

Pre neutrálnu spätnú väzbu a konzultácie sme požiadali rôznych odborníkov z iných inštitúcií a krajín, aby sa stali členmi poradného výboru.

Sú to medzinárodní odborníci z oblasti matematického a informatického vzdelávania a implementácie technológií do vzdelávania z nezúčastnených inštitúcií. Preto získame rady z externého a objektívneho hľadiska.

Poradný zbor sa skladá z týchto členov: