Intellectuele output

Het project leidt tot de volgende intellectuele output IO1 tot IO6:

Alle outputs samen bieden een laagdrempelige aanpak (geen kosten, didactische ondersteuning, kant-en-klare content) voor CT die kan worden geïntegreerd in reguliere schoollessen. Met de mogelijkheid om taakreeksen te maken en te delen, komt er steeds meer inhoud beschikbaar voor leerkrachten, wat de verspreiding van CT zal versnellen.

Technische output

Output 1 en 2 richten zich op de technische ontwikkeling van de leeromgeving, die gebaseerd is op het succesvolle idee van een tweecomponentensysteem (webportaal en app) dat ook gebruikt wordt door MathCityMap (mathcitymap.eu), ontwikkeld binnen de Erasmus+ projecten MoMaTrE en MaSCE³. Daarom konden we alle ervaring en expertise die we hadden opgedaan gebruiken om te creëren.

Met behulp van het webportaal kunnen docenten bestaande voorbeeldtaken gebruiken en aanpassen aan hun individuele behoeften. De taken kunnen worden samengevoegd tot zinvolle reeksen die aansluiten bij de individuele vaardigheden van de leerlingen. Bovendien kunnen de reeksen gedeeld worden met andere leerkrachten. Door het delen van opeenvolgingen van taken kan een Europese gemeenschap van geïnteresseerde leerkrachten ontstaan, waar leerkrachten elkaar inspireren en steeds meer inhoud voor creëren.

De functionaliteit van de zogenaamde Digital Classroom (ontwikkeld binnen het MaSCE³ project) als hulpmiddel voor communicatie met studenten en het creëren van een e-portfolio is ook aangepast en gewijzigd voor gebruik in om docenten een krachtig hulpmiddel te bieden voor het organiseren van CT-lessen, het ondersteunen van studenten en het bijhouden van hun individuele voortgang.

De app biedt de mogelijkheid om augmented reality te gebruiken en algoritmes te maken en uit te voeren. Met behulp van de camera van mobiele apparaten kunnen leerlingen het gedrag analyseren van algoritmes die ze zelf hebben geïmplementeerd en hoe deze objecten in de virtuele ruimte om hen heen beïnvloeden.

De typische workflow ziet er als volgt uit: De docent maakt een opeenvolging van taken in het webportaal op basis van de opgegeven taakfamilies (IO 3 en 4), past ze indien nodig aan en wijst ze toe aan de leerlingen. De leerlingen werken aan de taken en dienen hun oplossingen in volgens het respectievelijke taakformaat door de functies van de app te gebruiken, bijv. het indienen van een kort programma binnen de app.

Inhoudelijke resultaten

Om leerkrachten te voorzien van een schat aan didactisch goed voorbereide inhoud, is een reeks zogenaamde takenfamilies (IO 3 en 4) gecreëerd. Een takenfamilie is een taak die gemakkelijk kan worden overgezet en aangepast naar verschillende omgevingen en onderwerpen en die toepasbaar is op vaak voorkomende situaties.

De taakfamilie Kubussen bouwen laat leerlingen bijvoorbeeld interageren met kubussen om verschillende structuren te bouwen in een 3D-rooster. In deze takenfamilie kunnen verschillende problemen worden gebruikt, die allemaal voortkomen uit de zogenaamde generieke taken: een eenvoudige implementatie, een puzzel waarbij de onderdelen van het algoritme niet in de juiste volgorde staan, of een foutieve code waarbij een fout moet worden gecorrigeerd. De generieke taken voorzien docenten van een verscheidenheid aan taken, waardoor ze het makkelijker kunnen gebruiken in reguliere lessen.

IO3 zal zich richten op de behoeften van jongere kinderen op lager secundair niveau, terwijl IO4 inhoud zal produceren voor hoger secundaire leerlingen, d.w.z. tot voor de middelbare school. De families van taken zullen worden opgenomen in een digitale catalogus, zodat leerkrachten de taken kunnen selecteren die ze willen, afhankelijk van de behoeften van hun klassen.

Educatieve diensten

De meegeleverde handleiding (IO5) legt leerkrachten uit hoe ze het systeem moeten gebruiken en hoe ze het in hun klaslokaal moeten integreren, zodat leerkrachten de basisfuncties zelf kunnen leren. De handleiding, die beschikbaar is in de projecttalen inclusief Engels, dient ook als een middel om de projectresultaten te verspreiden.

Output 6 resulteert in verschillende modules voor docententrainingen en biedt een handleiding voor docenten. Docententraining op basis van het kortlopende curriculum werd aangeboden aan aangesloten scholen in alle deelnemende partnerinstellingen. Daarnaast is er een training voor docenten op aanvraag ontworpen en gepubliceerd op YouTube en op deze pagina.