Vitajte na stránke < colette />

<colette/> je skratka pre „Computational Thinking Learning Environment for Teachers in Europe“ (Výpočtové prostredie pre učiteľov v Európe) a jeho spoluzakladateľom je Európska únia. Je súčasťou programu Erasmus+, Kľúčová akcia 2 – Strategické partnerstvá pod číslom: 2020-1-DE03-KA201-077363.

Tešíme sa na tri roky inovácií a šírenia informatického myslenia do škôl.

Projekt sa nachádza v  

  • KA2 – Spolupráca v oblasti inovácií a výmena osvedčených postupov
  • KA201 – Strategické partnerstvá pre školské vzdelávanie

Portál

Portál nájdete tu.

Aplikácie

Aplikáciu pre systém Android nájdete tu.

Aplikáciu pre iOS nájdete tu.