Konferencia učiteľov

Všetky dôležité informácie o konferencii učiteľov nájdete tu.

Plán

Prezentácie prednášok sú uvedené v harmonograme.

Sunday

15:00 – 16:00 Registrácia / stretnutie a privítanie

16:00 – 16:20 Uvítacie prejavy

16:30 – 17:00 👩‍🏫 „Digitálne nástroje v triede v STE(A)M“

17:10 – 17:30 Streetmath

17:30 – 18:30 Aktivita na prelomenie ľadov: Prehliadka MCM po areáli školy

19:15 🍝 @ Alte Welt

Pondelok

9:00 – 9:15 Zhrnutie nedele

9:15 – 10:00 👩‍🏫 „Computational Thinking & „

10:00 – 10:30 ☕

10:30 – 12:00 Prezentačné stretnutie učiteľov

12:00 – 13:30 🍝 @ Menserei

13:30 – 15:00 💼 Aplikácia

15:00 – 15:30 ☕

15:30 – 17:00 💼 Webový portál

18:40 🍝 @ Raabheim

Utorok

9:00 – 10.20 💼 Digitálna učebňa

10:20 – 10:30 ☕

10:30 – 12:00 Záverečný workshop

12:00-12:15 ☕

12:15 – 12:45 Záver

13:00 – 14:30 🍝 Menserei

Ďakujeme za skvelú učiteľskú konferenciu!