IO3 a IO4 | Návrh rodín úloh

Didaktické výstupy projektu sú zoskupené do úloh Rodiny. Ide o súbory úloh, ktoré sa líšia špecifickými nastaveniami.

Rodiny úloh, ktoré boli integrované do portálu, sú tieto:

V hre Stavebné kocky žiaci pracujú s algoritmami, ktoré vytvárajú štruktúry z farebných kociek.

V hre Drone študenti pracujú s algoritmami, ktoré vytvárajú letovú trasu dronu, ktorý cestou fotografuje určené miesta.

V časti Voľné úlohy môžu učitelia vytvárať vlastné úlohy bez obmedzení. To umožňuje vytvárať úlohy pre akýkoľvek druh predmetu.

V časti Patterns (Vzorce) žiaci analyzujú štruktúru sekvencie s cieľom identifikovať základný vzor a doplniť chýbajúcu časť.

Tvorba úloh je veľmi jednoduchá, a pritom sa dá rozdeliť na rôzne úlohy. Existuje veľa rôznych nastavení, ako aj scenárov a definícií problémov – kreativita nemá konca kraja:

Popis týchto intelektuálnych výstupov nájdete v týchto prezentáciách (kliknutím na obrázok):

Alebo na tomto odkaze.