🇸🇰 | Vzdelávanie učiteľov na vyžiadanie

Tu nájdete ďalšie informácie o portáli a aplikácii.

Zoznam obsahu

  1. Dôležité odkazy
  2. Úvod do aplikácie
  3. Úvod do portálu
  4. Vytvorenie sekvencie úloh
  5. Učebňa

Portál

Portál nájdete tu.

Aplikácie

Pre systém Android nájdete aplikáciu tu.

Aplikáciu pre iOS nájdete tu.

Top ⬆

01 Úvod do aplikácie

V tomto prvom module si po malom ice-breakeri predstavíme aplikáciu, ako si ju nainštalovať do svojho smartfónu alebo tabletu a načrtneme, o čom vlastne Computational Thinking je.

Top ⬆

02 Úvod do portálu

V tomto druhom module sa dostanete na druhú stranu zrkadla, kde sa veci riešia, naučíte sa vytvárať úlohy a cesty na portáli.

Top ⬆

03 Vytvorenie sekvencie úloh

V tomto module vytvoríte cestu, postupnosť úloh podľa vašich pedagogických cieľov a otestujete ju medzi kolegami.

Top ⬆

04 Učebňa

V tomto module sa naučíte, ako používať Colette v triede, najmä prostredníctvom digitálnej učebne, ktorá je synchrónnym spôsobom spoločnej práce na ceste počas obmedzeného časového úseku, či už na hodine, ako domácu úlohu alebo počas dlhšieho projektového obdobia.

Top ⬆