Pridružení partneri

Na projekte sa podieľajú pridružení partneri zo všetkých zúčastnených krajín. Pridružení partneri budú podporovať šírenie výsledkov projektu prostredníctvom svojich prostriedkov komunikácie a šírenia informácií. Medzi pridružených partnerov patria profesionálni matematici, národné združenia učiteľov matematiky, informatiky alebo STEM, inštitúcie vzdelávania učiteľov a najmä školy. Budeme priamo spolupracovať s pridruženými školami, ktoré súhlasili s vyslaním učiteľov na naše multiplikačné podujatia a tiež s tým, že nám umožnia viackrát otestovať COLETTE počas procesu vývoja, ako aj po ňom vo svojich triedach. V iteračnom procese sa bude vzdelávacie prostredie upravovať na základe spätnej väzby a podnetov učiteľov a študentov.

Miestne stredné školy vo všetkých partnerských krajinách, ako aj správca sietí vyjadrili svoj zámer spolupracovať.Celkovo tak môžeme osloviť 324 stredných škôl vo všetkých partnerských krajinách.

Školy

Frankfurt

Nitra

  • United Catholic School

Lyon

Linz

Utrecht

Inštitúcie

Nemecko

Francúzsko

Holandsko

Slovensko