Postupimská univerzita

Popis

Univerzita v Postupime, založená v roku 1991, sa pevne etablovala vo vedeckom prostredí. S takmer 21 000 študentmi je najväčšou univerzitou v spolkovej krajine Brandenbursko. Univerzita má približne 3 000 zamestnancov, medzi ktorými je viac ako 380 profesorov (približne 24 % z nich je vymenovaných v spolupráci s inými inštitúciami). Hlavné činnosti Postupimskej univerzity, vzdelávanie a výskum, sú výrazne podporované centrálnou administratívou, ktorá zahŕňa viac ako 750 zamestnancov (neakademických pracovníkov). poskytujú podporu vo všetkých potrebných právnych, administratívnych a finančných záležitostiach.