Kontakt

Informácie podľa § 5 TMG na základe 2000/31/EG

Poskytovateľ služieb

Univerzita Johanna Wolfganga Goetheho vo Frankfurte
Theodor-W.-Adorno-Platz 1
60323 Frankfurt nad Mohanom

Poštová adresa:
Goetheho univerzita Frankfurt nad Mohanom
60629 Frankfurt nad Mohanom

Telefón: +49-69-798-0 | Fax: +49-69-798-18383
Internet: www.uni-frankfurt.de

Goetheho univerzita vo Frankfurte nad Mohanom je ako univerzita spolkovej krajiny Hesensko verejnoprávnou nadáciou s právnou subjektivitou (§ 88 HessHG).

Právny zástupca: Dr. Enrico Schleiff, rektor Goetheho univerzity
Právny dohľad: Ministerstvo vedy a umenia spolkovej krajiny Hesensko, Rheinstr. 23-25, 65185 Wiesbaden.
Miesto súdnej právomoci: Frankfurt nad Mohanom

Identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty (IČ DPH): DE 114 110 511
Daňové číslo: 04 522 658 002

Riadenie projektu: Vaše kontaktné osoby

Prof. Dr. Matthias Ludwig

Prof. Dr. Matthias Ludwig

Principal Investigator

Goethe-University Frankfurt
Robert-Mayer-Str. 6-8 
D-60325 Frankfurt 
Germany
☎️: +49(0)69 798-28695 (Office) 
    ☎️: +49(0)69 798-22395 (Administration)
📧: ludwig[at]math.uni-frankfurt.de

 Tim Läufer

Tim Läufer

Technical Lead

Goethe-University Frankfurt
Robert-Mayer-Str. 6-8 
D-60325 Frankfurt 
Germany
📧: laeufer[at]math.uni-frankfurt.de

 Rebecca S. Stäter

Rebecca S. Stäter

Project Administration

Goethe-University Frankfurt
Robert-Mayer-Str. 6-8 
D-60325 Frankfurt 
Germany
📧: staeter[at]math.uni-frankfurt.de