IO 1 & IO 2 | App & Portal

Aplikácia a portál fungujú ako technické komponenty <colette/>.

Portál

… slúži ako autorský nástroj na vytváranie úloh a ciest. Pri používaní digitálnej učebne je k dispozícii monitorovanie, v ktorom môžete sledovať pokrok svojich žiakov. Na portáli je prepojená aj príručka, ktorá poskytuje usmernenia pre pedagógov.

Portál nájdete tu: portal.colette-project.eu

Aplikácia

… používajú študenti na prácu na úlohách, ktoré pedagógovia vytvorili na portáli. Študenti môžu používať AR-náhľady, obrázok úlohy a nápovedy obsahujúce text, obrázok alebo video obsah. Používanie digitálnej triedy umožňuje študentom získať živú spätnú väzbu od učiteľa a v prípade potreby požiadať o pomoc prostredníctvom chatu.

Aplikáciu nájdete v

App Store: tu

Play Store: tu

Popis týchto intelektuálnych výstupov nájdete v týchto prezentáciách (kliknutím na obrázok):

Alebo na tomto odkaze.