🇩🇪 Goetheho univerzita Frankfurt

Popis

Goetheho univerzita vo Frankfurte nad Mohanom (GU) bola založená v roku 1914 a dnes má 46 547 študentov. Patrí teda medzi päť najväčších univerzít v Nemecku. Mesto Frankfurt má medzinárodný charakter a rovnako aj univerzita: približne 6 700 zahraničných študentov, čo predstavuje viac ako 16 % všetkých študentov. GU je univerzita občanov, silne podporovaná rôznymi nadáciami, GU prijíma svoju úlohu podporovateľa občanov, pomáha riešiť problémy hospodárstva, spoločnosti, politiky alebo kultúry.