🇸🇰 Univerzita Konstantina Filozofa Nitre

Popis

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre (pôvodný názov: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, UKF) bola založená v roku 1959. V priebehu rokov UKF upevnila svoje postavenie v systéme slovenského vysokého školstva a zároveň sa transformovala na univerzitu, špičkové pedagogické a výskumné pracovisko, ktoré spĺňa kritériá kladené na európske univerzitné inštitúcie. UKF má jedinečné postavenie v regióne, ponúka študijné programy v oblasti vzdelávania, umenia, spoločenských, humanitných, prírodných a zdravotníckych vied.